Decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nasza szkoła uzyskała rekomendację do nadania tego prestiżowego wyróżnienia.

28 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji miała miejsce uroczysta ceremonia wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. W tym roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to wyróżnienie 64 placówkom z całej Polski. Wśród odznaczonych szkół znalazł się również Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku. Podczas spotkania mieliśmy przyjemność zamienić parę słów z panią profesor Barbarą Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”, która to wraz z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – Agnieszką Ludwin, zastępcą dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) wręczyła nam nagrodę.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Droga do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nie jest prosta, warunki ubiegania się o certyfikat SzPZ są rygorystycznie kontrolowane przez organy Krajowej Komisji Szkoły Promującej Zdrowie, a ich spełnienie to wielkie wyzwanie zarówno dla uczniów szkoły jak i grona pedagogicznego. Aktywność prozdrowotna szkoły sprawdzana jest w bardzo skrupulatny sposób przez komisję. Dokonuje ona analizy wszystkich obszarów działań, w których koordynator projektu SzPZ zobowiązany jest przedstawić raport autoewaluacji.

Posiadanie Krajowego Certyfikatu jest zaszczytem dla szkoły, a jednocześnie zobowiązuje do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Posiadanie certyfikatu sprzyja rozwojowi szkoły, motywuje do pracy.

Serdecznie dziękujemy wojewódzkim koordynatorom – Tomaszowi Wojtasikowi oraz Barbarze Dobias – Mola, którzy wspierają naszą szkołę w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia.