Uczniowie rybnickiego „Ekonomika” najlepsi na Śląsku i w czołówce kraju w Honorowym Krwiodawstwie

 

Od dwudziestu lat w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku krzewiona jest szlachetna i niezwykle potrzebna dziś idea krwiodawstwa. Trzy razy w roku odbywa się ogólnoszkolna akcja pobierania krwi organizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Wielu uczniów szkoły legitymuje się tytułem Honorowego Dawcy Krwi, bowiem dobrowolnie i bezinteresownie dzielą się cennym darem życia. Pozyskana krew wykorzystywana jest w szpitalach, klinikach i instytutach medycznych i ratuje życie wielu pacjentów.

Prospołeczna postawa młodzieży została doceniona przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w jubileuszowym roku 60 lat istnienia tej organizacji, bowiem ZSE-U w Rybniku zdobył III miejsce  w XV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie.  Trzeba podkreślić, że na Śląsku szkoła osiągnęła najlepszy wynik.

Gratulujemy młodym dawcom z Rybnika dojrzałej postawy i dostrzegania potrzeb innych. Dziękujemy im też za przykład, w jaki sposób można dawać innym szansę na zdrowe i szczęśliwe życie.