7 lutego 2019 r. w auli ZSE-U odbył się Szkolny Konkurs Statystyczny.

Do konkursu zakwalifikowało się 27 uczniów z klas: 4TH, 3TA, 3TTG, 2TA, 2THR, 1TH. Celem konkursu było sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu statystyki krajowej i międzynarodowej.

Zwycięzcami konkursu zostali:
1 miejsce – Nikola Siwak kl. 1TH
2 miejsce – Karolina Piontek kl. 2TTG

3 miejsce – Edyta Granieczny kl. 2THR.