2 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Autyzmu. Z tego powodu na korytarzu szkolnym zaroiło się od osób ubranych na niebiesko.

Niebieski jest symbolem autyzmu. Cieszymy się, że tak dużo uczniów naszej szkoły solidaryzuje się z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tym samym dniu odbyła się audycja na temat tego zaburzenia rozwojowego. Przez cały tydzień na lekcjach wychowawczych uczniowie oglądali filmy na temat autyzmu oraz brali udział w prelekcjach na ten temat.

Dzięki temu uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, że autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, który ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. Powoduje zaburzenia relacji społecznych i kontaktu, trudności z podporządkowaniem się regułom społecznym wynikające z braku ich zrozumienia, trudności w komunikowaniem się z innymi ludźmi,  trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, spełnianiem poleceń. Dzieci z tym zaburzeniem nie potrafią  tworzyć dłuższych rozbudowanych wypowiedzi, mają trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem rozmowy.