Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku informuje, że od 8 kwietnia 2019 r. trwa akcja strajkowa pracowników oświaty . W związku z czym zawieszono za zgodą organu prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze szkoły  do zakończenia protestu nauczycieli. Proszę codziennie śledzić wiadomości w e-dzienniku lub stronę szkoły.