Tegoroczni absolwenci mogą odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sekretariacie uczniowskim od 24.05.2019 r. od godz. 11.00