Erasmus + Power „Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy” jest największym projektem realizowanym dotychczas w naszej szkole, ponieważ wzięło w nim udział 55 uczniów ze wszystkich zawodów, aż w trzech krajach.

W marcu praktyki zawodowe realizowali uczniowie z następujących zawodów: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik handlowiec. Uczniowie  realizowali praktykę zawodową w miejscowości Youghal w Irlandii.

Kolejni uczniowie zostali wysłani w maju do Walencji w Hiszpanii i na Sycylię we Włoszech. Na południu Europy praktykę realizowali uczniowie z technikum hotelarstwa i z technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Oprócz praktyk zawodowych uczniowie realizowali ciekawy program kulturowy w postaci wycieczek i kursów języka obcego. Dodatkowo „hotelarze” i „żywieniowcy” odbywali kurs gotowania regionalnych potraw. Oczywiście przed wyjazdem nasi uczniowie odbyli szereg dodatkowych zajęć, które miały na celu  ułatwienie pobytu za granicą.