Odbiór świadectw maturalnych jest możliwy w sekretariacie uczniowskim od 4 lipca 2019 r. (czwartek) od godz. 11.00.

Maturzystom, którzy nie zdali jednego egzaminu maturalnego, przysługuje egzamin poprawkowy. Warunkiem przystąpienia do poprawki jest złożenie w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2019 r. oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.