Uczniowie przyszłych klas pierwszych we wszystkich zawodach technikum i branżowej szkoły I stopnia proszeni są o odbiór w sekretariacie szkoły, skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

Badania na podstawie skierowania pobranego w sekretariacie ZSE-U należy wykonać u lekarza medycyny pracy w przychodni Medikol ul. Parkowa 4A 44-200 Rybnik

Zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu (dotyczy wszystkich kierunków kształcenia) oraz aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (dotyczy zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych , technik hotelarstwa, kucharz) należy złożyć w sekretariacie szkoły 3 A w nieprzekraczalnym terminie do 1 września.