Przystępujący do egzaminu poprawkowego z języka polskiego i matematyki proszeni są o zgłoszenie się do szkoły o godz. 8.15, pozostali – o godz. 8.30. Szczegółowy harmonogram jest wywieszony w gablocie “Matura”.