Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 2 września 2019 r. (poniedziałek) według następującego harmonogramu: 

Godz. 9.00

  • spotkanie uczniów klas pierwszych po gimnazjum w auli szkolnej z dyrekcją szkoły, ślubowanie klas pierwszych, przedstawienie wychowawców oraz przydział do klas;
  • spotkanie uczniów klas 2, 3 i 4 z wychowawcami w klasach wskazanych w harmonogramie.

Godz. 10.30

  • spotkanie uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej w auli szkolnej z dyrekcją szkoły, ślubowanie klas pierwszych, przedstawienie wychowawców oraz przydział do klas;

W trakcie spotkania z wychowawcami uczniowie klas pierwszych napiszą test z j. niemieckiego w celu podziału klasy na grupy językowe. Test pisać będą uczniowie rozpoczynający kształcenie w zawodach: technik ekonomista (klasa 1 TB i 1 TBP), technik logistyk (klasa 1 TL i 1 TLP), technik handlowiec (klasa 1 TH i 1 THP), technik reklamy (klasa 1TR i 1 TRP), technik żywienia i usług gastronomicznych (klasa 1 TG, 1 TŻ i 1 TGP). Uczniowie proszeni są o przyniesienie przyborów do pisania.

Godz. 16.00

  • Msza Św. inaugurująca rok szkolny 2019/2020 w kościele Św. Jadwigi w Rybniku