Nasza szkoła wygrała w konkursie „Filary Ubezpieczeń” w kategorii „Nadzieja ubezpieczeń”, pokonując wiele innych placówek oświatowych w kraju. Organizatorem konkursu był Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od wielu lat współpracujemy z Oddziałem ZUS w Rybniku w zakresie edukacji i promocji odpowiedzialnego i świadomego wyboru w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Jako jedna z pierwszych szkół wzięliśmy udział w pilotażowym projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Ponadto nasi uczniowie chętnie angażują się w dodatkowe konkursy i przedsięwzięcia współorganizowane przez ZUS.

Nasz Ekonomik został wyróżniony za zaangażowanie w szerzenie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz wzorcową współpracę w projektach edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które pomagają młodym ludziom świadomie i odpowiedzialnie projektować swoją przyszłość.