Tradycją naszej szkoły jest organizowanie zajęć czy wyjazdów integracyjnych dla uczniów klas pierwszych. W tym roku szczególnie dużo takich zajęć się odbyło, ponieważ mamy aż 15 klas pierwszych. Integracja jest jedną z form służących wzmacnianiu środowiska wychowawczego szkoły. Organizowane spotkania, warsztaty pozwalają na nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych między uczniami i nauczycielami.

Zajęcia te miały różny charakter. Jedne klasy wybrały wycieczki, np. do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, do Aeroklubu ROW w Gotartowicach, inne zajęcia sportowe, wyjścia na kręgle, czy zabawy integracyjne na wolnym powietrzu w ośrodku „Przynęta” nad Zalewem Rybnickim w Chwałęcicach.

Klasy 1TA i 1TB udały się dnia 16 października 2019 roku wraz z wychowawczyniami p. Barbarą Wilkoławską i p. Katarzyną Mielimąką oraz p. pedagog Joanną Dzierżęgą na wycieczkę do Rud. Podczas wyjazdu klasy miały zajęcia integracyjne z pedagogiem. Klasa 1TB wzięła udział w szkolnej edycji Top Model prezentując przygotowane przez siebie stroje wykonane z papieru i darów natury. Klasa 1TA zwiedzała Muzeum Kolejki Wąskotorowej oraz miała zajęcia sportowe z przewodnikiem. Obie grupy miały integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Klasa 1TAP wraz z wychowawczynią p. Patrycją Rusin oraz opiekunem p. Zdzisławem Podleśnym udała się 8 października 2019 roku na interesujące warsztaty integracyjno-teatralne do Domu Kultury w Boguszowicach. Uczniowie pod okiem instruktora, p. Izabeli Karwot przenieśli się w świat teatru i wzięli udział w różnorodnych ćwiczeniach pozwalających na lepsze poznanie siebie nawzajem, jak również poznanie sceny i tajników pracy aktora. Młodzież wytrwale pracowała nad sobą przełamując nieśmiałość. Wszystkie aktywności, gry integracyjne w grupie teatralnej pozwalały na wyrażanie emocji, uczuć gestem, mimiką, czy ruchem i stały się wyśmienitą okazją do uzyskania jak największej informacji o każdym uczniu – jego zainteresowaniach, umiejętnościach, pasjach, potrzebach i oczekiwaniach względem szkoły i życia.

Ten wspólnie spędzony poza zajęciami lekcyjnymi czas dał wszystkim uczniom klas pierwszych i ich wychowawcom możliwość do lepszego poznania siebie i nawiązywania przyjaźni i zdrowych relacji klasowych. Uczniowie wykazali się aktywną i twórczą postawą, a wspólne wyjścia, wyjazdy i warsztaty okazały się efektywnie spędzonym czasem, dlatego warto je organizować.

Patrycja Rusin