Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać praktyczną stronę biznesu – dr inż. Aleksander Wala –  Prezes Zarządu WARIDO Accounting Sp. z o.o. przeprowadził wykład i warsztaty dla ekonomistów.

18 listopada 2019r. nasi uczniowie mieli okazję wysłuchać, a także czynnie uczestniczyć w wykładzie poprowadzonym przez dr inż. Aleksandra Walę, MBA z firmy WARIDO, na temat zakładania spółek na terenie Polski, a także wyboru odpowiednich form opodatkowania dla wymyślonych przez uczniów różnych rodzajów działalności gospodarczych. Uczniowie przygotowali krótkie biznesplany, dla których następnie przeprowadzili symulację podatkową, która decydowała o najkorzystniejszej formie opodatkowania dochodu ich firm. Uczniowie poznali od strony praktycznej spółki podlegające pod kodeks cywilny i spółki podlegające pod kodeks spółek handlowych. Został im również zaprezentowany sposób zakładania poszczególnych spółek drogą internetową za pomocą portalu S24.