W tym roku po raz pierwszy realizowana jest pilotażowa edycja programu Junior Top Young przeznaczona dla uczniów szkół średnich. Projekt Junior Top Young jest przedsięwzięciem, które powstało w wyniku współpracy środowiska akademickiego, managerów oraz młodych profesjonalistów branży łańcucha dostaw, w tym absolwentów naszej Uczelni, a także studentów, którzy uczestniczą w projekcie Top Young 100 dla szkół wyższych.

Celem głównym programu jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży szkół średnich do samorozwoju, szczególnie w kontekście podjęcia decyzji o wyborze studiów. Ponadto celem projektu jest również przybliżanie uczniom świata logistyki poprzez umożliwienie Im uczestnictwa w cyklu wydarzeń, które odbywają się w murach szkół, ale również Uczelni. Uczestnikami pilotażowej edycji są następujące szkoły:

  • Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu (szkoła pod patronatem UE Katowice).
  • Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku (szkoła pod patronatem UE Katowice).
  • Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach (szkoła pod patronatem UE Katowice).
  • Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie.
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.
  • Technikum nr 3 w Łodzi.

W dniach 9 i 10 grudnia 2019 r. w murach naszej Uczelni odbyły się warsztaty językowe, będące jednym z głównych działań przewidzianych w projekcie. Ich celem było pogłębienie umiejętności, ale i danie oglądu i wiedzy uczniom o poziomie umiejętności komunikacyjnych w biznesowym języku angielskim, szczególnie w zakresie logistyki. Warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez lektorów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Z naszej szkoły w warsztatach wzięli udział uczniowie 3 klasy technikum logistyczneo: Malwina Muca, Milena Maurek, Kinga Wymysło, Natalia Kuczek- Feć, Natalia Hałota oraz Mateusz Wujec. Gratulujemy!!!