10 stycznia grupa uczniów z klas 1TB, 1TR, 2TG, 3TŻ uczestniczyła w IX Ogólnopolskiej Nocy Biologów na Wydziale Nauk Przyrod­ni­czych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Te­matem prze­wod­nim te­go­ro­cz­ne­go wy­da­rze­nia były „Glo­bal­ne zmia­ny śro­do­wi­s­ka”.

Noc Biologów jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z pracownikami Wydziału, laboratoriami i ich wyposażeniem, a także z tematyką i wynikami prowadzonych na Wydziale badań. Takie wydarzenie odbywa się raz w roku na wszystkich wydziałach biologii uczelni wyższych w Polsce.

Uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonać proste barwienia histologiczne tkanek zwierzęcych, które później zostały poddane analizie w mikroskopie świetlnym. Zapoznali się z anatomią i działaniem oka kręgowca i samodzielnie wykonali sekcję oka ssaka. Na zajęciach botanicznych, samodzielnie wykonywali ogrody w szkle.