Ze względu na zaistniałą sytuację, wyniki egzaminów kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa egzaminów kwalifikacji zawodowych będą wydawane po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uczniowie mogą poznać wyniki egzaminów kwalifikacji zawodowych, elektronicznie na platformie OKE po podaniu swojego loginu i hasła.