Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku informuje o czasowym ograniczeniu funkcjonowania ZSE-U w Rybniku do 10 kwietnia 2020 r.

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.