Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, zebrania rodziców klas czwartych oraz konsultacje rodziców pozostałych klas zaplanowane na 1 kwietnia 2020 r. zostają odwołane. Istnieje możliwość zdalnej konsultacji przez dziennik elektroniczny.