W dniach: 04, 05, 06 maja 2020 r. odbywają się zdalne zajęcia lekcyjne, mimo że wcześniej zaplanowane były jako wolne od zajęć dydaktycznych. Dni wolne zostaną wykorzystane w nowych terminach egzaminów maturalnych ( 08, 09, 10 czerwca 2020 r. ).