Klasy, które w maju miały zaplanowane praktyki, będą realizować w tym miesiącu zajęcia lekcyjne według planu obowiązującego od 27 kwietnia. Praktyki zostały przełożone na późniejszy termin, zależny od rozwoju sytuacji epidemicznej i rozporządzeń MEN.