UCZNIU!

 Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

W drodze do i ze Szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

Czekając na wejście do budynku Szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp  (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos.

Przed wejściem do budynku Szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce.

Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do Twoich oczu.

Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.

Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

Harmonogram wydawania świadectw promocyjnych

 

26 czerwca 2020 r.

Klasa Wychowawca Godzina Miejsce
1 TA mgr Katarzyna Mielimąka 8:00 – 8:45 D
1 TG mgr Joanna Białas 9:00 – 9:45 D
1 TL mgr Łukasz Szymik 10:00 – 10:45 D
1 TR mgr Edyta Trybuś 11:00 – 11:45 D
1 TAP mgr Patrycja Rusin 8:00 – 8:45 A
1 TBP mgr Justyna Nocoń 9:00 – 9:45 A
1 TCR mgr Monika Sikora 10:00 – 10:45 A
1 THP mgr Dominika Szewczyk 13:00 – 13:45 A
1 TGP dr Piotr Groborz 12:00 – 12:45 A
1 TLP mgr Monika Kupczak 11:00 – 11:45 A
1 TRP mgr Ewa Fajkis 14:00 – 14:45 A
2 TG mgr inż. Katarzyna Solis 9:00 – 9:45 E
2 TŻ mgr inż. Patrycja Bielaczek 10:00 – 10:45 E
 3 THR mgr Iwona Plewnia 12:00 – 12:45 D
3 TG mgr inż. Hanna Kuczera 13:00 – 13:45 D
3 TŻ mgr inż. Anna Przybylik-Demonchaux 14:00 – 14:45 D
1 KM mgr Aleksandra Zawisz 8:00 – 8:45 E
1 TŻ  mgr inż. Anna Ryś       15:00 – 15:45      A

29 czerwca 2020 r.

Klasa Wychowawca Godzina Miejsce
1 TB mgr Barbara Wilkoławska 8:00 – 8:45 A
1 TH dr Maria Tosta 9:00 – 9:45 A
2 TA mgr Marian Leśnik 14:00 – 14:45 D
2 TB mgr Agnieszka Gacek-Duda 8:00 – 8:45 D
2 TC mgr Bernadeta Kopiec 9:00 – 9:45 D
2 TL mgr Patrycja Otawa 10:00 – 10:45 D
2 TO mgr Aneta Wróblewska 11:00 – 11:45 D
2 TR mgr Lidia Kalemba 12:00 – 12:45 D
 2 TH mgr Joanna Liszka 13:00 – 13:45 D
3 TA mgr Grażyna Kula-Kobiałko 10:00 – 10:45 E
3 TB mgr Alicja Markiewicz 13:00 – 13:45 A
  3 TCL mgr Anna Górka 12:00 – 12:45 A
3 TL mgr Mirosław Motyka 11:00 – 11:45 A
3 TR mgr Maciej Lewandowski 9:00 – 9:45 E

 

Świadectwa wydawane będą zgodnie z następującym kluczem:

 

8:00 – 8:15 uczniowie od 1 do 10 numeru z dziennika lekcyjnego

8:16 – 8:30 uczniowie od 11 do 20 numeru z dziennika lekcyjnego

8:31 – 8:45 uczniowie od 21 do 30 numeru z dziennika lekcyjnego

i tak kolejne wyznaczone godziny…

 

Miejsce wydawania świadectw:

A – główne wejście

D – wejście przez piwnicę obok Sali hotelarskiej

E – wejście obok stołówki