MATURA 2020 – WYNIKI

 

11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających → Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole od 11 sierpnia 2020 roku według następującego harmonogramu:

11 sierpnia 2020 r.

12.30 – 13.30 – absolwenci klasy 4 TA

13.30 – 14.30 – absolwenci klasy 4 TB

14.30 – 15.00 – absolwenci z poprzednich lat

12 sierpnia 2020 r.

8.00 – 9.00 – absolwenci klasy 4 TCL

9.00 – 10.00 – absolwenci klasy 4 TG

10.00 – 11.00 – absolwenci klasy 4 TTG

11.00 – 12.00 – absolwenci z poprzednich lat

13 sierpnia 2020 r.

8.00 – 9.00 – absolwenci klasy 4 TŻ

9.00 – 10.00 – absolwenci klasy 4 TL

  1. 00 – 11.00 – absolwenci klasy 4 TR

11.00 – 12.00 – absolwenci klasy 4 THR

14 sierpnia 2020 r.

8.00 – 12.00 – wszyscy, którzy nie mogli odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie

Świadectwa należy odbierać w maseczkach oraz złożyć podpis własnym długopisem.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).