Absolwenci szkoły, którzy zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec lipiec 2020r. mogą odebrać świadectwa kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy w sekretariacie uczniowskim od dnia 31.08.2020 od godziny 12.00.

Uczniowie, którzy zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec lipiec 2020r. odbiorą świadectwa kwalifikacji na spotkaniu z wychowawcą klasy 1 września 2020 r.