Dnia 22.12.2020 r. ogłaszam lekcje skrócone, trwające 30 minut według harmonogramu:

8.00 – 8.30 – 1 lekcja,

8.35 – 9.05 – 2 lekcja,

9.10 – 9.40 – 3 lekcja,

9.45 – 10.15 – 4 lekcja,

10.20 – 10.50 – 5 lekcja,

10.55 – 11.25 – 6 lekcja,

11.30 – 12.00 – 7 lekcja,

12.05 – 12.35 – 8 lekcja,

12.40 – 13.10 – 9 lekcja,

13.15 – 13.45 – 10 lekcja,

13.50 – 14.20 – 11 lekcja.

Przedmioty zawodowe praktyczne realizowane stacjonarnie w szkole odbędą się 22.12.2020 r. zdalnie.

 

Katarzyna Sładczyk, dyrektor szkoły