Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku funkcjonuje w okresie ferii od godz. 8.00 do 19.00 – tej.

W razie pilnej konieczności przyjęcia na karcie zgłoszenia należy dopisać “PILNE” .

Dodatkowo uruchomiona jest w godzinach pracy Poradni infolinia pod nr 510 086 282 dla wszystkich wymagających wsparcia i pomocy. 

Całodobowo można się kontaktować z Poradnią przez stronę www oraz na indywidualne adresy e – mailowe pracowników poradni. W razie potrzeby pracownicy poradni mogą również zaoferować pomoc on – line.