10 lutego 2021 r. o godz. 17.00 przez platformę TEAMS odbędą się zebrania rodziców uczniów klas I, II, i III. Linki zostaną Państwu przesłane przez wychowawców. Natomiast o godz. 18.00 odbędą się zdalne konsultacje przez e-dziennik dla rodziców uczniów klas I, II i III.