Ogłoszono konkurs pt.: „Wygraj praktykę absolwencką z SACHS TRANS”.

Przedmiotem konkursu jest możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu w dziale spedycji SACHS TRANS International, w okresie wakacyjnym, przez osobę, która z sukcesem przejdzie przez etapy rekrutacyjne.

1. Pierwszy etap – przesłanie CV i listu motywacyjnego.
2. Drugi etap – zadanie konkursowe.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, spełnić jego warunki, a następnie złożyć aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@sachstrans.pl . Zebrane aplikacje poddamy rzetelnej analizie i wyłonimy kandydatów do drugiego etapu.

Kilka słów o stażu…
Staż ma na celu przygotowanie osoby do pełnowymiarowej i profesjonalnej pracy w dziale spedycji.

To możliwość poznania branży od podszewki, dla osób, które nie posiadają doświadczenia zawodowego, ale mają predyspozycje, umiejętności i wykształcenie umożliwiające jego zdobycie. Ze swojej strony zapewniamy wsparcie doświadczonych pracowników z dziedziny transportu i spedycji.

Sachs Trans International Sp. z o. o.
44-310 Radlin,
ul. Rybnicka 123a
www.sachstrans.pl