Z uwagi na wolne miejsca w grupach, w których zajęcia prowadzone są dla klas 2TR i 3TR
od 15.02.2021 r. do 18.02.2021 r. odbędzie się rekrutacja dodatkowa. W sekretariacie
uczniowskim można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy” na
zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.
W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział uczniowie klas 2TR i 3TR. Wszystkie dokumenty
muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być
czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą
być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu i wydrukować w kolorze.

Uwaga! W formularzu (załącznik nr 1) zaznaczyć należy jedną formę wsparcia – zajęcia
przygotowujące do egzaminu zawodowego