10.03.2021 r. uczniowie klasy 3 TG w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mieli możliwość doskonalenia swoich zawodowych umiejętności w trakcie warsztatów kulinarnych z zakresu kuchni narodowych Irlandii, Hiszpanii i Włoch.

Uczniowie przygotowywali potrawy korzystając z przepisów książki kucharskiej opracowanej przez uczestników projektu „Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy”.