Odbiór świadectw egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji styczeń luty 2021 jest możliwy w sekretariacie szkoły od 12 kwietnia 2021 r. według następującego harmonogramu:

Uczniowie klasy 4 TA – poniedziałek od godz. 12.35

Uczniowie klasy 4 TB – czwartek od godz. 13.30

Uczniowie klasy 4 TCL – piątek od godz. 13.30

Uczniowie klasy 4 THR – poniedziałek od godz. 8.00 – 10.35 oraz od 13.30

Uczniowie klasy 4 TG –wtorek od godz. 8.00 – 10.35

Uczniowie klasy 4 TŻ –środa od godz. 13.30

Uczniowie klasy 4 TR – czwartek od godz. 13.30

Pozostali uczniowie mogą odebrać świadectwa w godzinach wolnych od swoich zajęć lekcyjnych

Sekretariat uczniowski jest czynny w godzinach: 7.30 – 15.30

Przy odbiorze świadectw należy zachować reżim sanitarny.