Finał „Konkursu wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii Powstań Śląskich”
Z inicjatywy p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbron w dniu 14 maja 2021 r. w siedzibie OIP w Katowicach zorganizowano finał „Konkursu wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii Powstań Śląskich”.
Honorowy patronat nad konkursem objął Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Szarama. Partnerem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, a jego celem jest popularyzowanie wiedzy, dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat historii Powstań Śląskich w związku z upływem 100 lat od ich wybuchu.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbron uhonorowała następujących uczniów:
1 miejsce: Anna Konsek z Zespołu Szkół nr 7 w Tychach,
2 miejsce: Wiktoria Pustelny z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku,
3 miejsce: Natalia Wiechuła z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.
Laureatom nagrody wręczyli: Okręgowy Inspektor Pracy Piotr Kalbron wraz z  partnerem konkursu Dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach Andrzejem Sznajderem.
Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach podczas swojego wystąpienia podkreślił fakt, że organizacja i finał konkursu przypada w setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego i w ten sposób możemy uczcić pamięć poległych Powstańców. Ponadto odczytał list Pani Minister Katarzyny Łażewskiej-Hrycko Głównego Inspektora Pracy, w którym złożyła gratulacje laureatom oraz uczestnikom konkursu.
W wydarzeniu uczestniczyli również Pan Wojciech Szarama Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach  Nadinspektor Pracy Katarzyna Bzdura oraz Ksiądz Proboszcz Ireneusz Tatura Duszpasterz Ludzi Pracy.
Goście honorowi w swych wystąpieniach złożyli gratulacje gospodarzowi uroczystości Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Katowicach Piotrowi Kalbron oraz podkreślili duże znaczenie zagadnień będących przedmiotem konkursu, zarówno tych dotyczących prawnej ochrony pracy, jak i związanych z historią Powstań Śląskich. Gratulowali uczniom właściwej postawy, przekonując, że bez względu na wynik konkursu, wszyscy są jego zwycięzcami. Wspólna praca uczniów i nauczycieli to nie tylko przygotowanie do konkursu, ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do wyzwań, jakie niesie współczesny świat oraz jakie będzie stawiał przed nimi rynek pracy.
Patronat medialny nad konkursem objęli: TVP3 Katowice, Gazeta Polska oraz Radio eM.
Źródło: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach