Od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy obowiązuje nauka w szkole (forma stacjonarna)