Absolwenci szkoły, którzy zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń – luty 2021r. mogą odebrać świadectwa kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  w sekretariacie uczniowskim od dnia 1.06.2021r.