Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 dni 21 i 22 czerwca 2021 są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów wszystkich klas.