Przystępujących do egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2021 informujemy, że od 05 lipca 2021 r. w sekretariacie uczniowskim od 9.00 do 15.00 można odbierać świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach.