Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 września 2021 r. (środa) według następującego harmonogramu: 

Klasy pierwsze – spotkania uczniów klas pierwszych  w auli szkolnej z dyrekcją szkoły, ślubowanie klas pierwszych, przedstawienie wychowawców oraz przydział do klas.
Spotkania odbywają się według poniższego harmonogramu:

  • 9.00 – klasy: 1 TAP (technik hotelarstwa), 1 TBP (technik ekonomista), 1 TCP (technik rachunkowości)
  • 9.30 – klasy: 1 THP (technik handlowiec), 1 TLP, 1 TOP (technik logistyk)
  • 10.00 – klasy: 1 TGP (technik żywienia i usług gastronomicznych), 1 TRP, 1 TMP (technik reklamy)

Klasy drugie i czwartegodz. 8.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach wskazanych w harmonogramie

Klasy trzeciegodz. 9.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach wskazanych w harmonogramie

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. w kościele św. Jadwigi o godz. 11.30