Fundacja Polsat rozpoczęła pionierski, długofalowy  projekt “Verano dla dzieci”  w zakresie rehabilitacji oddechowej, przeznaczonej dla dzieci z chorobami dolnych i górnych dróg oddechowych, w tym dla dzieci z mukowiscydozą.

W tym roku planujemy zorganizować cztery turnusy w Kołobrzegu w okresie październik – grudzień dla 80 dzieci z woj. śląskiego. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski z miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce, czyli z Rybnika, Pszczyny, Zabrza, Wodzisławia Śląskiego. Turnusy będą finansowane przez Fundację Polsat i partnerów Fundacji.

PLANOWANE DZIAŁANIA W 2021 ROKU

Zorganizowanie czterech turnusów rehabilitacyjnych w Kołobrzegu:

HARMONOGRAM TURNUSÓW:
I TURNUS – 21 dni – 1.10.2021 – 21.10.2021
II TURNUS – 21 dni – 23.10.2021 – 12.11.2021
III TURNUS – 21 dni – 14.11.2021 – 4.12.2021
IV TURNUS – 14 dni – 6.12.2021 – 19.12.2021
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Turnusy rehabilitacyjne będą organizowane od października 2021 do grudnia 2021r. w Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO w Kołobrzegu.

„Verano dla dzieci” dla kogo?

  • Zgłoszenia z pełną dokumentacją mogą przysłać rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 3-18 lat, które zmagają się z przewlekłymi chorobami układu oddechowego powstałymi w skutek  zanieczyszczonego powietrza i smogu (np. dysplazja oskrzelowo-płucna, astma, zwłóknienia płuc, mukowiscydoza, choroby rzadkie, dzieci po zabiegach torakochirurgicznych, powikłania po gruźlicy).
  • Jeden turnus przeznaczony jest dla 20 dzieci, wraz z jednym opiekunem, którzy mieszkają w Rybniku, Pszczynie, Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim.

Wymagane dokumenty:

  • list z prośbą o kwalifikację dziecka na turnus rehabilitacji pulmonologicznej
  • wypełnione przez lekarza prowadzącego dziecko skierowanie na turnus z opisem medycznym
  • wypełnione i podpisane przez opiekuna oświadczenie RODO

Wymagane dokumenty należy wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą na adres Fundacji Polsat.