Od 8 września 2021 r. w sekretariacie uczniowskim są do odbioru świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.