Informujemy, że uczniowie klasy 3TGP, z grupy 1, przystąpili do udziału w projekcie eTwinning: Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń. Nasi uczniowie aktywnie współpracują z uczniami z liceów i techników z całego kraju rozwijając swoje umiejętności zawodowe. Projekt realizowany jest wyłącznie w języku angielskim i powstaje we współpracy z 10 szkołami z całego kraju z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi TIK.

Uczniom biorącym udział w projekcie życzymy kreatywnych przedsięwzięć i ciekawych doświadczeń pomocnych w przyszłej mobilności na rynku pracy.

Projekt powstał w wyniku seminarium Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: “Business Simulation Network czyli przedsiębiorczy uczeń”.

Koordynatorem grupy projektowej z Ekonomika jest pani Anna Górka.