UWAGA!!! REKRUTACJA!!!!
Od 8 listopada 2021 roku do 23 listopada 2021 roku  u wychowawców można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy”. Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas kształcących się w zawodzie: technik organizacji reklamy oraz technik reklamy. Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy muszą być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać. Druki formularzy zgłoszeniowych uczniowie otrzymają od swoich wychowawców lub też mogą pobrać je ze strony projektu i wydrukować. Na lekcji wychowawczej uczniowie zostaną wprowadzeni w tematykę projektu, zasady rekrutacji i zakres wsparcia.