Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 dzień 11 stycznia 2022 r. jest wolny od zajęć dydaktycznych dla klas technikum.

Klasa 3 KM branżowej szkoły I stopnia ma w tych dniach zajęcia zgodnie z planem lekcyjnym.