Ogłoszone zostały wyniki konkursu plastyczno-graficznego na LOGO Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego znaku graficznego Logo, które będzie przeznaczone w szczególności do celów promocyjnych Festiwalu. Logo wykonane przez Katarzynę Witkowską zostało zauważone ze względu na czytelność, funkcjonalność, pomysłowość i oryginalność.
Katarzyna Witkowska jest uczennicą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku na kierunku Technik Reklamy.
Opiekun artystyczny pracy konkursowej: Weronika Hluchnik
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach.
Jak podaje organizator: Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 28 maja 2022 r. podczas finału 40 Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego, który odbędzie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej.