Wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji zima 2022 są dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 marca 2022 r. Uczniowie mogą odebrać kody aktywacyjne umożliwiające zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO od wychowawców. W przypadku konieczności ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2022 należy złożyć deklarację przystępowania do egzaminu na sesję czerwiec/lipiec 2022 do 7 kwietnia 2022 r.  Deklaracje  należy pobrać ze strony OKE Jaworzno (https://oke.jaworzno.pl) z zakładki Wnioski i druki/ Egzamin zawodowy, wypełnić i podpisać druk a następnie dostarczyć gabinetu zastępców dyrektora.