Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 2 maja 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla klas technikum oraz branżowej szkoły I stopnia
  • 4 maja 2022 r. 5 maja 2022 r. 6 maja 2022 r.  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas technikum. Klasa 3 KM branżowej szkoły I stopnia ma w tych dniach zajęcia zgodnie z planem lekcyjnym.