W każdy piątek miesiąca razem wybieramy rower!
Zaczynamy od 27 maja.