Absolwenci szkoły, którzy zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń – luty 2022r. mogą dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sekretariacie uczniowskim od dnia 27.05.2025r.