Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  6 i 7 czerwca 2022 r. (poniedziałek, wtorek) są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych dla klas technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.