Miasto Rybnik ogłasza konkurs “Rybnicki biznesplan” – dla młodzieży uczącej się w liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia (w roku szkolnym 2021/2022).

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Rybniku, a także pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie https://edukacja.rybnik.eu/konkurs-rybnicki-biznesplan/