Od  17 do 20 maja 2022 r. pięć uczennic wraz z trzema nauczycielami naszej szkoły wzięło udział w spotkaniu w Brukseli podsumowującym trzyletnią pracę w ramach w ramach projektu FETE. Głównym celem spotkania było przekazanie wybranym europarlamentarzystom z krajów partnerskich listu z propozycjami rozwiązania problemów, jakie napotykają migranci w naszych krajach. Propozycje te zostały wypracowane podczas trzech lat trwania projektu. Uczestnicy spotkania udali się do siedziby Parlamentu Europejskiego, gdzie pani Sirpą Pietikäinen – europarlamenatrzystką z Finlandii opowiedziała nam o pracach Europarlamentu oraz procesie legislacyjnym w UE. Następnie delegacje z wszystkich państw udały się na spotkania ze europarlamentarzystami. Zostaliśmy oprowadzeni po całym budynku Europarlamentu przez asystentkę europosła, panią Zuzannę Tatarę. Odwiedziliśmy też biuro pana Jana Olbrychta i przekazaliśmy list na ręce jego asystentów.

Poza częścią oficjalną spotkania spędzaliśmy czas na zwiedzaniu Brukseli oraz umacnianiu przyjaźni nawiązanych podczas trwania projektu. Natomiast w ostatnim dniu wyjazdu wszyscy jego uczestnicy spotkali się brukselskiej restauracji, gdzie odbyły się pożegnalna kolacja i  wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.